ಅಡ್ಡ ಪಂಚ್ ಯಂತ್ರ

ಅಡಿಭಾಗದಿಂದ, ಚಪ್ಪಲಿ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್, ಬೂಟುಗಳು, ತಾಂತ್ರಿಕ / ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸ್ತುಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಇವಿಎ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಇವಿಎ ಯಂತ್ರ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ: